Videozapis 23. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis 23. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

  • Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Okrug
  • Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Okrug
  • Odluku o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
  • Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od strane norveškog državljana Nedzad Mehremic
  • Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od strane norveških državljana Hussein Dia i Suzana Dia
  • Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od strane norveških državljana Nedzad Mehremic i Suzana Dia

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata