Videozapis 24. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Prvi dio videozapisa 24. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

  • Zaključak o prihvaćanju partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela – Trogir“
  • Odluku o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu za period siječanj – lipanj 2019.
  • II. Izmjene Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu i projekcija proračuna za 2020. i 2021.
  • I. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2019.
  • Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  • Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od strane norveškog državljana Alem Dulic

Drugi dio videozapisa 24. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

  • Pitanja vijećnika

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata