Videozapis 26. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Prvi dio videozapia 26. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

  • Pitanja vijećnika

Drugi dio videozapia 26. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

  • Proračun Općine Okrug za 2020. godinu i projekcija proračuna za 2021. i 2022.
  • Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2020.
  • Program građenja komunalne infrastrukture Općine Okrug za 2020.
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
  • Zaključak o davanje mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj odnorveškog državljana Tommy Ottoson

Vijeće je primilo na znanje Izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine te Program rada Općinskog načelnika Općine Okrug za 2020.

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata