Videozapis 27. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis 27. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

1.   Odluku o osnivanju trgovačkog društva za gradnju i održavanje

2. Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

3.  IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu i projekcija proračuna za 2020. i 2021.

4.   II. Izmjene Programa građenja na području Općine Okrug za 2019.

5.   Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Okrug

6.   Odluku o osnivanju dječjeg vrtića

7.   Program javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2020. godini

8.   Program javnih potreba u kulturi u Općini Okrug u 2020. godini

9.   Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020. godini

10. Program razvoja turizma na području Općine Okrug u 2020. godini

11. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.

12.   Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

13.  Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Okrug

14. Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od strane norveških državljana Tanovic Selma i Tanovic Mirza

15. Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od strane norveških državljana Stein Ove Stangeland i Sides Stangeland

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata