Videozapis 28. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis 28. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

  1. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Okrug
  2. Odluku o izmjenama i   dopunama Statuta Općine Okrug
  3. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
  4. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za financije i proračun
  5. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2019. godini
  6. Analizu stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug u 2020.
  7. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Split na području Općine Okrug za 2020.
  8. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveške državljanke Aide Ziarniak

Općinsko vijeće je na početku sjednice primilo na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva i konstatiralo promjene u sastavu (prestanak mirovanja mandata i mirovanje mandata zamjenika člana) koje su temeljem zakonskih odredbi nastupile u siječnju 2020. godine

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata