2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug


Upravni odjel za samoupravu, upravu, društvene djelatnosti, imovinsko - pravne poslove i zaštitu okoliša

Pročelnica
Dijana Miše, dipl. iur.

Tel: 021/796-962

Mob: 091/100-4178

Savjetnik

Mirta Agnić, dipl. iur.

Tel: 021/796-962

Administrativni referent

Fanica Radić

Tel: 021/887-314

e-mail: lokalna.samouprava@okrug.hr

 

Uredovno vrijeme odjela za rad sa strankama:

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: od 8,00 - 11,00 i od 12,00 - 14,30 sati

srijedom se stranke ne primaju

Uredovno vrijeme protokola za rad sa strankama:

Od ponedjeljka do petka od 8,00 - 11,00 i od 12,00 - 14,30 sati

 

Upravni odjel za samoupravu, upravu, društvene djelatnosti, imovinsko - pravne poslove i zaštitu okoliša obavlja:

 • poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, poslove evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguranje tehničkih uvjeta za rad Općinske uprave (čuvarska služba, služba održavanja, čišćenje prostorija), poslove protokola, arhiviranja i otpreme pošte, nabavke uredskog materijala,
 • poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora,

 

 • poslove vezane uz izradu „Službenog glasnika Općine Okrug“ i pravodobnu objavu akata,
 • poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacija i zaštite osobnih podataka u smislu posebnih propisa,
 • administrativne poslove pripreme općih akata za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela, te druge poslove u svezi rada Općinskog vijeća,
 • poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, predškolskog odgoja,  obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, protupožarne i civilne zaštite i udruga građana,
 • poslove gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Okrug, prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, zakup poslovnih prostora, javno-prometnih površina, raspolaganja pomorskim dobrom i izdavanja koncesijskih odobrenja,
 • poslove koncesije,
 • poslove zaštite okoliša,
 • brigu o sporovima pred sudovima u kojima je uključena Općina,
 • poslove nabave iz djelokruga odjela
 • izrada nacrta prijedloga akata i drugih materijala iz nadležnosti te prati realizaciju odluka i zaključaka.

 

 Vremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h