2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug


Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Pročelnica
Luciana Žaja, dipl. oec.

Mob: 091/200-4171

Tel: 021/887-656

e-mail: financije@okrug.hr

 

Referent za općinske naknade

Mirjana Piveta

Tel: 021/887-656

 

Uredovno vrijeme odjela za rad sa strankama:

ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: od 8,00 - 11,00 i od 12,00 - 14,30 sati

srijedom se stranke ne primaju

 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo obavlja:

  • poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja proračuna i izvješća o izvršenju proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanja računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenja poslova osiguranja imovine Općine, poticanja poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu,
  • poslove obračuna plaća i naknada te vođenje propisanih evidencija i izvješća o istima,
  • vođenje blagajničkog poslovanja, kontrolu računovodstvene i financijske dokumentaciju, te načina utroška, namjene i visine utroška proračunskih sredstava, pravodobno izvješćivanje nadležnih državnih tijela,
  • poslove unutarnje financijske kontrole,
  • razmatranje prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima, kontrola korištenja proračunskih sredstava i poslovi financijske kontrole trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine,
  • ispisivanje uplatnica, poslove praćenja naplate prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, korištenja j.p.p., najma stanova, zakupa poslovnog prostora, naknade za uređenje voda, spomeničke rente, koncesija i koncesijskih odobrenja, poduzimanje mjera za naplatu istih, poslove obračuna  kamata, opomena i prisilne naplate,
  • poslove pripreme podataka i analiza za potrebe planiranja iz analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
  • izrada gospodarskih projekata, razvojnih, investicijskih i drugih ekonomskih programa i studija,
  • poslove nabave iz djelokruga odjela,
  • izrada nacrta prijedloga akata i drugih materijala iz nadležnosti te prati realizaciju odluka i zaključaka.Vremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h