2
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\HostingSpaces\okrug.hr\okrug.hr\wwwroot\_edit\include\lib\Currency.php on line 20
Općina Okrug Općina Okrug

Poziv na javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Predio Liveli u Okrugu Gornjem (UPU br. 9)

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje Općine Okrug, kao nositelj izrade plana, na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. broj 76/07 i 38/09) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Okrug, Klasa: 022-05/09-01/35, Urbroj: 2184-04-01/10-2 od 01.09.2010. godine objavljuje
 
 
J A V N U   R A S P R A V U
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
Predio Liveli u Okrugu Gornjem (UPU br. 9)
 
1. Općinski načelnik Općine Okrug utvrdio je, sukladno članku 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 01.09.2010. godine prijedlog Urbanističkog plana uređenja Predio Liveli u Okrugu Gornjem (UPU br. 9) za javnu raspravu (u nastavku teksta: prijedlog UPU-a).
 
2. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajat će 30 dana, počinje 21. rujna 2010. i završava 20. listopada 2010. godine.
 
3. Tijekom javnog uvida, grafički i tekstualni dio prijedloga UPU-a bit će izložen u općinskoj vijećnici Općine Okrug na adresi Bana Jelačića 17, Okrug Gornji, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati te srijedom od 17:00 do 19:00 sati.
 
4. Javno izlaganje održat će se 04. listopada 2010. (ponedjeljak) u općinskoj vijećnici s početkom u 17:00 sati.
 
5. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a mogu se dostaviti do dana isteka javnog uvida na adresu: Općina Okrug, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje, Bana Jelačića 17, 21223 Okrug Gornji.
Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati i u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog UPU-a.
Ako u navedenom roku nadležna tijela i JLP(R)S ne dostave pisano očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.
Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Za čitanje PDF dokumenta molimo Vas da preuzmete pdf preglednik.

  • Komunalno Redarstvo

    Ukoliko želite obavijestiti komunalno redarstvo o nepravilnostima koje ste uočili molimo Vas da popunite formular

Javni NatječajVremenska prognoza

Temperatura: 9 °C
Vlaga: 38%
Vjetar: 17.7 Km/h