Pretraživanje dokumenata

Gospodarenje otpadom

Document Exchange / Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Okrug obavlja trgovačko društvo RUDEJ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 14/20) Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom RUDEJ D.O.O. kao pružatelj javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Okrug izdalo je Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji možete pogledati na Internet stranicama www.rudej.hr