Održana 2. sjednica Općinskog Vijeća

Održana 2. sjednica Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 23. lipnja 2021. godine održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Osnovne škole u Okrug Gornjem na adresi Put Mavarčice 24B.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj,  gđa. Bruna Dadić, gosp. Ivica Radić, gđa. Ivana Mamuza Miše, gđa. Martina Piveta,  gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gđa sanja Kuzmanić Komadina, gosp. Mario Jakšić, Gosp. Ivan Čamber (kandidacijska lista političkih stranaka HDZ, HSP i HSU), gosp. Zoran Ljubica  i gosp. Zlatan Letica (kandidacijska lista političkih stranaka SDP i HNS) u nazočnosti  općinskog načelnika, pročelnica i službenika upravnih odjela Općine Okrug, te direktora trgovačkih društava u vlasništvu Općine Okrug i direktora TZO Okrug provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

 1. Rješenje o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
 2. Rješenje o izbor predsjednika i članova Komisije za određivanja i preimenovanje ulica i trgova
 3. Rješenje o izbor predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 4. Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Općine Okrug
 5. Pravilnik o uvjetima imenovanja, opis poslova i iznos naknade posebnog savjetnika općinskog načelnika
 6. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – ožujak 2021.
 7. I Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 8. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023.
 9. Odluku o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća Općine Okrug
 10. Zaključak o davanju suglasnosti na pokriće gubitka t. d. KALASTAR d.o.o.
 11. Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od županijske ceste u Okrugu Gornjem (UPU br.3)
 12. Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela Liveli u Okrugu Gornjem (UPU br.9.)
 13. Zaključak o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično u turističkoj sezoni 2021.
 14. Odluku o izmjeni Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa kao mjeru za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS-COV
 15. Rješenje o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Vijeće je primilo na znanje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – ožujak 2021.

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata