Održana 3. sjednica Općinskog Vijeća

Održana 3. sjednica Općinskog Vijeća

      Obavještavamo da je 25. rujna 2021. godine održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Osnovne škole u Okrug Gornjem na adresi Put Mavarčice 24B.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj,  gđa. Bruna Dadić, gosp. Ivica Radić, gđa. Ivana Mamuza Miše, gđa. Martina Piveta,  gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gđa Sanja Kuzmanić Komadina, gosp. Ivan Majdić, gosp. Ivan Čamber (kandidacijska lista političkih stranaka HDZ, HSP i HSU) i gosp. Zlatan Letica (kandidacijska lista političkih stranaka SDP i HNS) u nazočnosti  općinskog načelnika, pročelnica i službenika upravnih odjela Općine Okrug, te savjetnica općinskog načelnika, direktora i predstavnika trgovačkih društava u vlasništvu Općine Okrug i direktora TZO Okrug provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

  1. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izviješća Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.
  2. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj - lipanj 2021.
  3. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023.
  4. II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
  5. I Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i  zdravstvu u Općini Okrug u 2021.
  6. I Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2021.
  7. Odluku o dodjeli javnih priznanja 
  8. Zaključak o prijedlogu imenovanja promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
  9. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveških državljana David Kjaer i Elisabeth Kjaer                                                                                                                              

Vijeće je na početku sjednice primilo na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika Maria Jakšić i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Ivana Majdić.

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata