Zakazana 2. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 2. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 23. lipnja  (srijeda) 2021. godine s početkom u 16,00 sati u  zgradi Osnovne škole  (prostor atrija) na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
 2. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
 3. Izbor predsjednika i članova Komisije za određivanja i preimenovanje ulica i trgova
 4. Izbor predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Okrug
 6. Pravilnik o uvjetima imenovanja, opis poslova i iznos naknade posebnog savjetnika općinskog načelnika
 7. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – ožujak 2021.
 8. I Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 9. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023.
 10. Prijedlog Odluke o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća Općine Okrug
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na pokriće gubitka t. d. KALASTAR d.o.o.
 12. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od županijske ceste u Okrugu Gornjem (UPU br.3)
 13. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela Liveli u Okrugu Gornjem (UPU br.9.)
 14. Prijedlog Zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično u turističkoj sezoni 2021.
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa kao mjeru za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS-COV
 16. Imenovanje predstavnika  županijskog upravnog odjela nadležnog za poslove pomorstva i lučke kapetanije/ispostave u Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja
 17. Pitanja vijećnika
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata