Zakazana 31. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 15. svibnja (petak) 2020. godine s početkom u 10,00 sati  u zgradi Osnovne škole na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika 28., 29. i 30. sjednice Općinskog vijeća
 2. Pitanja vijećnika
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug
 4. Polugodišnje izvješćše općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2019.
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2019.
 6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
 7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2019.
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2019.
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022.
 10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
 11. Davanje mišljenja na prijedlog Pravilnika o izmjena i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“
 12. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveških državljana
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata