Održana 31. sjednica Općinskog Vijeća

Održana 31. sjednica Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 15. svibnja 2020. godine održana 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Osnovne škole u Okrug Gornjem na adresi Put Mavarčice 24B  21 223 Okrug Gornji.

Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gđa. Ivana Mamuza Miše,  gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac, gosp. Mladen Miše (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Marin Piveta (SDP), gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ), gosp. Dominik Matković (HSP-HSU) u nazočnosti pročelnika upravnih odjela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

  1. Odluku o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug
  2. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2019.
  3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2019.
  4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
  5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2019. 
  6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2019.
  7. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022.
  8. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2020.
  9. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“                       
  10. Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveških državljana 

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata