Videozapis 31. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis 28. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

  1. Odluku o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug
  2. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2019.
  3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2019.
  4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
  5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2019. 
  6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2019.
  7. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022.
  8. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2020.
  9. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“                       
  10. Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od norveških državljana 

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata