OBAVIJEST O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA MJESEČNIH POKAZNIH AUTOBUSNIH KARATA

Obavještavaju se učenici srednjih škola i redoviti studenti s područja Općine Okrug, a koji svakodnevno putuju autobusom, da podnose svoje zahtjeve i račune t.d. PROMET d.o.o., za sufinanciranje troškova mjesečnih pokaznih karata od strane Općine, isključivo u razdoblju od 05. do 15. za svaki tekući mjesec.

Za slučaj da učenik/student u ostavljenom roku ne podnese zahtjev/račun za tekući mjesec, isti može podnijeti u sljedećem mjesecu.

Molimo da se zbog provođenja epidemioloških mjera pridržavate zadanog razdoblja za podnošenje zahtjeva.

Uz zahtjev za sufinanciranje prijevoza prilažu se sljedeći dokumenti:

1. potvrda o prebivalištu ili fotokopija osobne iskaznice/domovnice (jednokratno)

2. indeks studenta ili potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju u akademskoj god. 2020./2021. (jednokratno)

3 . račun prijevoznika za kupnju mjesečne pokazne učeničke karte ( jednom mjesečno za tekući mjesec) .

*Napomena: učenici/studenti koji su prošle godine ostvarili pravo na sufinanciranje i priložili potvrde o prebivalištu ili preslike domovnice, nisu obvezni priložiti ovaj Zahtjev ako nije bilo nikakve promjene prebivališta.