Zakazana 33. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 33. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 25. rujna (petak) 2020. godine s početkom u 13,00 sati u  zgradi javne i društvene namjene - dječji vrtić, na adresi Okrug Gornji,  30. svibnja br. 12. Za sjednicu je predložen dnevni red.

 1. Verifikacija Zapisnika 32. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za davanje zadužnice TZO Okrug
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za davanje zadužnice t.d. RUDEJ d.o.o
 4. Pitanja vijećnika
 5. Polugodišnje izviješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020.
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2020.
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022.
 8. Prijedlog II Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2020. godinu  
 9. Prijedlog II Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2020. godini
 10. Prijedlog I Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2020. godinu
 11. Prijedlog II Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020.
 12. Prijedlog I Izmjena Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2020.
 13. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
 14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od županijske ceste u Okrug Gornjem (UPU 3)
 15. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Okrug za razdoblje od 2020. do 2027.
 16. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja 
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata