Zakazana 34. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 34. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 04. studenog (srijeda) 2020. godine s početkom u 15,00 sati  u  zgradi javne i društvene namjene - dječji vrtić, na adresi Okrug Gornji,  30. svibnja br. 12. Za sjednicu je predložen:

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 33. sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine
 3. Prijedlog III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okrug za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022.
 4. Prijedlog III Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2020.   
 5. Prijedlog III Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020.
 6. Program rada Općinskog načelnika Općine Okrug za 2021.
 7. Prijedlog Proračuna Općine Okrug za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023.
 8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2021.
 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2021.
 11. Prijedlog Zaključka o davanja prethodne suglasnosti na prijedlog Privremenog Statuta Dječjeg vrtića „Kadujica“
 12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Dodatka Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Glavne otočke ceste na otoku Čiovo
 13. Davanje mišljenja na stjecanje prva vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj odnorveških državljana Jan Pedersen i Grethe Mona Stomner
 14. Davanje mišljenja na stjecanje prva vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj odnorveških državljana Amila Vuckic Jacupovic i Damir Jacupovic
 15. Pitanja vijećnika
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata