Održana 34. sjednica Općinskog vijeća

Održana 34. sjednica Općinskog vijeća

Obavještavamo da je 04. studenog 2020. godine održana 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi javne i društvene namjene – dječji vrtić u Okrug Gornjem na adresi 30. svibnja br. 12., 21 223 Okrug Gornji.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gđa. Ivana Mamuza Miše,  gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac, gosp. Mladen Miše (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Marin Piveta (SDP), gosp. Mario Jakšić, gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ) i gosp. Dominik Matković (HSP-HSU)u nazočnosti općinskog načelnika i zamjenice općinskog načelnika te pročelnice i službenika upravnih odjela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

 1. Proračun Općine Okrug za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023.
 2. Zaključak o davanja prethodne suglasnosti na prijedlog Privremenog Statuta Dječjeg vrtića „Kadujica“
 3. III Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022.
 4. III Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2020.   
 5. III Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020.
 6. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2021.  
 7. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
 8. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2021.
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Dodatka Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Glavne otočke ceste na otoku Čiovo
 10. Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prva vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od  norveških državljana Jan Pedersen i Grethe Mona Stomner
 11. Zaključak o davanje mišljenja na stjecanje prva vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj od  norveških državljana Amila Vuckic Jacupovic i Damir Jacupovic

       Vijeće je primilo na znanje Financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine te Program rada Općinskog načelnika Općine Okrug za 2021.

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata