BESPLATAN VRTIĆ ZA DJECU S PODRUČJA OPĆINE OKRUG

Općina Okrug je od 01. rujna 2020. godine preuzela obvezu plaćanja troškova sudjelovanja roditelja – korisnika djece, s područja Općine Okrug u vrtićima Dječjeg vrtića „Trogir“, sukladno cijeni usluga Dječjeg vrtića „Trogir“.
Odluka se odnosi na svu djecu s područja Općine Okrug koja su upisana i raspoređena u odgojne skupine u vrtićima Dječjeg vrtića „Trogir“.