JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) upućuje se na javnu raspravu koja će trajati 15 dana, počinje 02. studenog 2020. i završava 16. studenog 2020. godine.

2. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana za vrijeme trajanja javne rasprave biti će moguć u općinskoj dvorani u Okrugu Gornjem na adresi Bana Jelačića br. 15, Okrug Gornji, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati, a srijedom i u vremenu od 16:00 do 18:00 sati, do isteka roka javne rasprave, a prijedlog će biti dostupan i na web-stranici Općine Okrug na internet adresi: www.okrug.hr .  

3. Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana održat će se 11. studenog 2020. (srijeda) u općinskoj dvorani u Okrugu Gornjem, na navedenoj adresi s početkom u 18:00 sati.

4. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe mogu se dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja, a pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Plana se mogu dostaviti do 16.11.2020. na adresu: Općina Okrug, Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti, Bana Jelačića 17, 21223 Okrug Gornji. Do istog roka prijedlozi i primjedbe mogu se upisati i u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz prijedlog Izmjena i dopuna Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

 

Napomena: S obzirom na situaciju epidemije COVID-19, javni uvid i izlaganje će se organizirati uz primjenu važećih zdravstveno – sigurnosnih mjera i preporuka nadležnih tijela te se zainteresirane osobe mole da se istih pridržavaju prilikom dolaska i sudjelovanja na uvidu / izlaganju.