JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od županijske ceste u Okrugu Gornjem (UPU 3) - prijedlog plana za javnu raspravu