JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predio Liveli u Okrugu Gornjem (UPU 9) - prijedlog plana za javnu raspravu