JAVNI POZIV za ostvarivanje prava iz Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Općine Okrug - medicinska rehabilitacija u ustanovi "BIOKOVKA"

Pozivaju se umirovljenici i korisnici prava iz socijalnog programa Općine Okrug sa zdravstvenim tegobama/bolestima za koje postoji potreba medicinske rehabilitacije zainteresirani da pravo rehabilitacije ostvare u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju ''BIOKOVKA'', Makarska, da podnesu zahtjev Općini Okrug radi prava na financiranje troškova za prijevoz i smještaj (puni pansion) u navedenoj ustanovi.
Vrijeme planiranog odlaska/boravka u ''BIOKOVKU'' jeste u mjesecu ožujku 2022. godine.

Umirovljenik/korisnik prava iz socijalnog programa može pravo na  financiranje aranžmana u ''BIOKOVKI'' ostvariti ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:
-  prijavljeno prebivalište na području Općine Okrug,
-  status umirovljenika/korisnika prava socijalne skrbi,
- medicinska dokumentacija o bolestima za koje postoji potreba rehabilitacije,
-  valjana COVID potvrda na temelju preboljenja/cijepljenja

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji obvezno treba dostaviti slijedeće isprave:
- osobnu iskaznicu (u preslici)
- odrezak od zadnje mirovine/potvrda Porezne uprave o visini dohotka i prihodima
- medicinsku dokumentaciju (nalaz neurologa, fizijatra ili radiološki nalaz u preslici)

Zahtjev s prilozima treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA OKRUG, Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji, s naznakom ''MEDICINSKA REHABILITACIJA U BIOKOVKI – ne otvaraj''.

Rok za dostavu zahtjeva je 14. veljače 2022. godine, pri čemu zahtjev mora stići na općinski protokol u navedenom roku bez obzira na način dostave.