Obavijest o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Okrug

 Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09) Općina Okrug, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje objavljuje

 

OBAVIJEST

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE OKRUG

 

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug («Službeni glasnik Općine Okrug» broj 6/10) Općina Okrug pokrenula je ciljane izmjene i dopune važećeg PPU-a («Službeni glasnik Općine Okrug» broj 10/06, 5/08, 3/09 i 4/09 – pročišćeni tekst).

 

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj upravi – Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje, Bana Jelačića 17, Okrug Gornji, svakog radnog dana osim srijede od 8:00 do 11:00 sati ili putem telefona broj 021/796-961.