Obavijest o pokretanju izrade Strategije razvoja Općine Okrug za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Temeljem članka 38. st. 6. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, obavještavamo javnost da je  Općinsko vijeće Općine Okrug na svojoj  33. sjednici održanoj dana 25. rujna 2020. godine usvojilo  Odluku  o izradi Strategije razvoja Općine Okrug za razdoblje od 2021. godine do 2027. godine („ Službeni glasnik Općine Okrug“ br. 17/20) .

 

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“  br. 147/14, 123/17 i 118/18) i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvoja Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17), Općina Okrug je tom Odlukom pokrenula postupak izrade Strategije - Plana razvoja za razdoblje od 2021. do 2027. godine kao temeljnog srednjoročnog strateškog (planskog) dokumenta jedinice lokalne samouprave. 

Novom Strategijom razvoja Općine Okrug do 2027. godine utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Okrug te identificirati ključni razvojni projekti.

Strategijom-planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja (Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija) te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Vlada Republike Hrvatske trebala je uputiti prijedlog Nacionalne razvojne strategije  do 2030. godine Hrvatskom Saboru do 1. ožujka 2020. godine, a Nacionalni plan razvoja trebalo je  donijeti do 31. prosinca 2020. godine.

Obzirom da  navedena Strategija razvoja Općine Okrug  mora biti usklađena s strateškim dokumentima višeg reda, koji još nisu doneseni, samo donošenje strategije- plana razvoja ovisit će o tim faktorima.