Obavijest o prikupljanju zahtjeva u postupku izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug

 

OBAVIJEST
 
O PRIKUPLJANJU ZAHTJEVA U POSTUPKU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE OKRUG
 
 
Pozivaju se građani koji na području Općine Okrug u vlasništvu imaju građevinu za koju je potrebno ishoditi rješenje ili potvrdu izvedenog stanja a ne ispunjavaju uvjete važećeg PPU-a Općine Okrug da dostave pisani zahtjev za izmjene i dopune odredbi PPU-a u kojem moraju detaljno obrazložiti situaciju na terenu te uz zahtjev obvezno priložiti raspoloživu dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište i građevinu i to:
 
-          vlasnički list predmetne nekretnine ili drugi dokaz vlasništva,
-          preris katastarskog plana,
-          geodetsku situaciju ili drugi tehnički nacrt s prikazanim stanjem na terenu,
-          izvadak iz projektne dokumentacije (ako postoji projekt),
-          lokacijsku i građevinsku dozvolu ili drugi akt za građenje (ako postoji).
 
Građani koji su ranije podnijeli zahtjev na vlastitu inicijativu a nisu dostavili tražene priloge, pozivaju se da isti kompletiraju dostavom gore navedene dokumentacije.
 
Rok do kojeg treba podnijeti zahtjeve je 31. listopada 2010. godine.
 
Zahtjevi se dostavljaju neposredno prijamnoj službi Općine Okrug ili poštom na adresu: Općina Okrug, Bana Jelačića 17, 21223 Okrug Gornji.
 
Poziv je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 09. kolovoza 2010. godine.