OBAVIJEST o ukidanju Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona južno od uvale Kancelirovac – Okrug Gornji (UPU 17).

Temeljem Presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Poslovni broj: Usoz-56/17-7, od 28. rujna 2020. godine, koja je Općini Okrug dostavljena dana 13. listopada 2020. godine, a kojom se ukida Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug KLASA: 021-05/13-01/24, URBROJ: 2184-04-02/17-01, od 5. travnja 2017. godine, ukida se Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona južno od uvale Kancelirovac – Okrug Gornji (UPU 17).