Održan dio 24. sjednice Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 23. rujna 2019. godine održan  dio 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi osnovne škole u Okrug Gornjem na adresi Put Mavarčice 24B  21 223 Okrug Gornji.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gosp. Roko Buličić,  gđa. Ivana Mamuza Miše, gosp. Nikica Gotovac, gosp. Mario Vukman  (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Marin Piveta (SDP),  gosp. Mario Jakšić, gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ), gosp. Dominik Matković, gosp. Josip Perković (HSP-HSU) u nazočnosti općinskog načelnika gosp. Ivice Radića, zamjenice načelnika gđe. Brune Dadić i pročelnika upravnih tijela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte :

 

  1. Zaključak o prihvaćanju partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela – Trogir“
  2. Odluku o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone uvala Široka
  3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
  4. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu za period siječanj – lipanj 2019.
  5. II. Izmjene Proračuna Općine Okrug za 2019. godinu i projekcija proračuna za 2020. i 2021.
  6. I. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2019.
  7. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  8. Zaključak o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u RH od strane norveškog državljana Alem Dulic

 

Nastavak 24. sjednice sa preostalom točkom dnevnog reda  :

Korištenje zgrade škole u Okrug Gornjem, Put Mavarčice  24B

zakazan je za dan 30. rujna (ponedjeljak) 2019. godine s početkom u 18,00 sati.

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata