Održana 13. sjednica Općinskog Vijeća

Održana 13. sjednica Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 13. sjednica predstavničkog tijela Općine Okrug održana u zgradi Osnovne škole u Okrug Gornjem na adresi Put Mavarčice 24B dane, 27. travnja 2023. godine i 05. svibnja 2023. godine.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa Bruna Dadić, gđa. Marina Piveta, gđa. Ivana Mamuza Miše, gosp. Nikica Gotovac  gosp. Mario Vukman (nezavisni vijećnici s liste grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Zlatan Letica (HNS), gosp. Zoran Ljubica (nezavisni vijećnik), gđa. Sanja Kuzmanić Komadina, gosp. Ivan Čamber i gosp. Ivan Majdić (HDZ) u nazočnosti  općinskog načelnika, pročelnica upravnih odjela Općine Okrug te direktora trgovačkih društava RUDEJ d.o.o i KALASTAR d.o.o., direktora TZO Okrug i ravnateljice DV KADUJICA provelo raspravu i jednoglasno donijelo slijedeće akte:

Dana 27. travnja 2023 godine :

1. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022.

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2022.

3. Odluku o raspodjeli rezultata za 2022.

4 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug u 2022

5.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2022. 

7.  Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2022.

8.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2022.

9.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Davatelja javne usluge t. d. RUDEJ d.o.o. (obrazac IRDJU) za 2022.   

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2022.

11.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća  o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2022.

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini  Okrug u 2022.

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2022. 

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za  zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.

15. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2023. i projekcije proračuna za 2024. i 2025.

16. I Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2023.

17. Odluku o povećanju temeljenog kapitala trgovačkog društva RUDEJ d.o.o.

18. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Predio Bušinci do uvale Tatinja u Okrug Gornjem (UPU 18)

Dana 05.svibnja 2023 godine :

19. Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Okrug

20. Zaključak o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično u turističkoj sezoni 2023.

21. Program mjera poticanja poduzetništva na području Općine Okrug za razdoblje 2023.-2027. godine

22. Odluku o donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela Liveli u Okrugu Gornjem (UPU br.9.)

23. Odluku o donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od županijske ceste u Okrugu Gornjem (UPU br.3.)

24. Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug

 

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata