Održana 17. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem čl. 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09 i 12/10) obavještavamo da je 14. studenog (ponedjeljak) i 20. studenog (nedjelja) 2011. godine održana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi Općine (općinskoj vijećnici) Bana Jelačića 17., 21 223 Okrug Gornji.

 

Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu: gosp. Marinko Kuzmanić kao predsjedatelj, gosp. Mladen Miše, gosp. Nikola Barada, gosp. Ante Miše (nezavisni vijećnici liste nositelja Marinka Kuzmanića), gosp. Dominik Matković, gđa. Merica Bešker, gosp. Frane Radić, gosp. Pero Ćurić (nezavisni vijećnici liste nositelja Dominika Matkovića), gosp. Nikola Đidara, gosp. Mario Jakšić, gosp. Ante Bareta  (vijećnici liste HDZ), gosp. Dalibor Bareta, gosp. Joško Miše, (vijećnici koalicijske liste SDP-HSS), gosp. Branko Dujić i gosp. Srećko Gotovac (vijećnici liste HSP) u nazočnosti  općinskog načelnika Ivice Radića i zamjenika načelnika gosp. Domagoja Miše, pročelnika stručnih službi Općine Okrug,  usvojilo je slijedeće akte :

 

1. Odluku  o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Okrug za 2010.

3. Odluku o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. u Općini Okrug

4. Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2011.

5. Odluka o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Okrug za 2011.

6. Program izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2011.

7. Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Okrug

8. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2011. godinu

9. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. u Općini Okrug

10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za  2012.

11. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Općina Okrug za 2012. godinu

12. Program javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2012. godinu

13. Program javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2012. godinu

14. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2012. godini

15. Analizu stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Okrug u 2012. godini

16. Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Okrug

17. Proračun Općine Okrug za 2012.  i projekcije proračuna za 2013. i 2014.

18. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2012.

19. Odluku o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

20. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH od norveških državljana  Asbjorg Valstad i Geir Owe Valstad

 

Vijeće je primilo na znanje Financijsko izviješće o ostvarenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – rujan 2011.