Održana 33. sjednica Općinskog Vijeća

Održana 33. sjednica Općinskog Vijeća

Obavještavamo da je 25. rujna 2020. godine održana 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Okrug u zgradi javne i društvene namjene – dječji vrtić u Okrug Gornjem na adresi 30. svibnja br. 12, 21 223 Okrug Gornji.

        Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj, gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gđa. Ivana Mamuza Miše,  gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac, gosp. Mladen Miše (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Marin Piveta (SDP), gosp. Mario Jakšić, gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ), gosp. Dominik Matković i gosp. Josip Perković (HSP-HSU) u nazočnosti općinskog načelnika i zamjenice općinskog načelnika i pročelnika upravnih odjela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte :

 1. Odluku o davanju suglasnosti za davanje zadužnice TZO Okrug
 2. Odluku o davanju suglasnosti za davanje zadužnice t.d. RUDEJ d.o.o
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izviješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020.
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2020.
 5. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022.
 6. II Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2020. godinu
 7. II Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2020. godini
 8. I Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2020. godinu
 9. II Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020.
 10. I Izmjena Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2020.
 11. Odluku o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
 12. Odluku o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od županijske ceste u Okrug Gornjem (UPU 3)
 13. Odluku o izradi Strategije razvoja Općine Okrug za razdoblje od 2020. do 2027.
 14. Odluku o dodjeli javnih priznanja

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata