Poziv na javnu raspravu za urbanistički plan uređenja br. 3

 

 
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje Općine Okrug, kao nositelj izrade plana, na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. broj 76/07 i 38/09) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Okrug, Klasa: 022-05/09-01/48, Urbroj: 2184-04-01/11-20 od 02.03.2011. godine objavljuje
 
 
J A V N U R A S P R A V U
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
sjeverno od županijske ceste u Okrugu Gornjem (UPU br. 3)
 
1. Općinski načelnik Općine Okrug utvrdio je, sukladno članku 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 02.03.2011. godine prijedlog Urbanističkog plana uređenja sjeverno od županijske ceste u Okrugu Gornjem (UPU br. 3) za javnu raspravu (u nastavku teksta: prijedlog UPU-a).
2. Javni uvid u prijedlog UPU-a trajat će 30 dana, počinje 17. ožujka 2011. i završava 15. travnja 2011. godine.
3. Tijekom javnog uvida, grafički i tekstualni dio prijedloga UPU-a bit će izložen u općinskoj vijećnici Općine Okrug na adresi Bana Jelačića 17, Okrug Gornji, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati te srijedom od 17:00 do 19:00 sati.
4. Javno izlaganje održat će se 28. ožujka 2011. (ponedjeljak) u općinskoj vijećnici s početkom u 16:45 sati.
5. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a mogu se dostaviti do dana isteka javnog uvida na adresu: Općina Okrug, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje, Bana Jelačića 17, 21223 Okrug Gornji.
Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati i u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog UPU-a.
Ako u navedenom roku nadležna tijela i JLP(R)S ne dostave pisano očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.
Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.