Poziv na prethodnu raspravu za urbanističke planove uređenja br. 2, br. 3 i br. 4

 

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09) Općina Okrug, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje objavljuje
 
PRETHODNU RASPRAVU
u tijeku izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja
 
U svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica, i podataka potrebnih za izradu urbanističkih planova uređenja, dana 15. prosinca 2010. godine (srijeda)  u Općinskoj vijećnici Općine Okrug u Okrugu Gornjem, Bana Jelačića 17, održat će se prethodna rasprava prema sljedećem terminskom rasporedu:
 
1. UPU br. 2 – Južno od uvale Kancelirovac u Okrugu Gornjem, početak u 09:00 sati,
2. UPU br. 3 – Sjeverno od županijske ceste u Okrugu Gornjem, početak u 09:30 sati,
3. UPU br. 4 – Predio Rastići u Okrugu Gornjem, početak u 10:00 sati.
 
U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i osobe određeni posebnim propisima koji su dužni dostaviti podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga potrebne za izradu gore navedenih planova.