Privremene liste reda prvenstva kandidata za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u Općini Okrug u 2010./2011. godini

 

 
Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/09) i Natječaja Općinskog načelnika Općine Okrug, Klasa: 022-05/09-01/38, Ur.broj: 2184-04-01/10-4 od 11. listopada 2010. godine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu , društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove Općine Okrug utvrđuje
 
 
PRIVREMENU LISTU REDA PRVENSTVA KANDIDATA
ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA
U OPĆINI OKRUG U 2010./2011.
 

 

A 1.) UČENICI - KRITERIJ USPJEHA:
 

Redni broj
Ime i prezime
Škola i razred
Broj bodova/prosjek ocjena
1.
Anđela Matijašević
S.Š. Ivana Lucić, Trogir, 3 raz.
        50 / 5,0

 
 
A 2.) UČENICI – SOCIJALNI KRITERIJ :
 

Redni broj
Ime i prezime
Škola i razred
Broj bodova
1.
Ivano Vukman
 
Pomorska škola, Split, 4. raz.
       30

 
* PRAVO NA STIPENDIJU OSTVARUJU UČENICI POD REDNIM BROJEVIMA 1.  
( A 1, A 2.)    
 
                                                                                                                              
 
 
 
Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/09) i Natječaja Općinskog načelnika Općine Okrug Klasa: 022-05/09-01/38, Ur.broj: 2184-04-01/10-4 od 11. listopada 2010. godine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu , društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove Općine Okrug utvrđuje
 
 
PRIVREMENU LISTU REDA PRVENSTVA KANDIDATA
ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
U OPĆINI OKRUG U 2010./2011.
 

 

A 1.) STUDENTI  I. GODINE – KRITEIJ USPJEHA:
 

Redni broj
Ime i prezime
Sveučilišni/stručni studij (naziv i mjesto)
     Broj bodova
 1.    
Ante Dobričić
Medicinski fakultet, Split, I godina
     
       53 / 5,00
     
 2.
Barabara Miklaužić
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju, I godina
       20 / 4,45
               

 
* PRAVO NA STIPENDIJU OSTVARUJE STUDENT POD REDNIM BROJEM 1.
( A 1)
 
 
                    
A 2) STUDENTI VIŠIH GODINA – KRITERIJ USPJEHA:
 

 Redni broj
Ime i prezime
Sveučilišni/stručni studij (naziv, mjesto i godina)
      Broj bodova/    
     prosjek ocjena
 1.
Ivana Ilak
Filozofski fakultet,
Zagreb, II. god. dipl. studija
      50 /   5,00 
 2.
Tanja Radić
FESB, Split, III godina preddiplomskog studija
      40 /   4,90
 3.
Lucija Vudrić
Filozofski fakultet,  Zadar, I godina dipl. studija
      20 /   4,37
 4.
Ana Kafadar
Medicinski fakultet,Split,
III godina preddiplo.stručnog studija
     20 /   4,30
 5.
Dunja Flak
Sveučilište J.J.S., Osijeku,  
II godina preddipl.studija
      20 / 4,27  
 6.
Lovre Čulina
Filozofski fakultet, Zagreb, II godina, preddipl.studija
      15 / 4,18
 7.
Kasja Radić
Ekonomski fakultet, Osijek, II. godina diplomskog.stud.
      10 / 4,00
 
 8. 
Darija Kuzmanić
Sveučilište u Split, I godina
diplomskog studija
      10 / 3,93
 9.
Jelena Munjiza
Fakultet prometnih znanosti Zagreb, I god. dipl.studija
        5 / 3,51
10.
Toni Miše
 
Građevinski fakultet, Zagreb, II god. dipl. studija
        0 / 3,20
11.
Tomislav Jović
Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, III godina
        0 / 3,20
12.
Dora Blažević
Pravni studij, Split, II god. preddipl. studija
        0 / 3,00
13.
Marin Piveta
Ekonomski fakultet, Split, II godina preddipl. stručnog studija
        0 / 2,50
14.
Ivan Bareta
Sveučilišni stručni studij u Splitu, III god. preddipl. studij
        0 / 2,28

* PRAVO NA STIPENDIJU OSTVARUJU STUDENTI OD REDNOG BROJA 1. ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 9.  ( A 2 )

 

A 3) STUDENTI 1. GODINE – SOCIJALNI KRITERIJ:
 

 Redni broj
 Ime i prezime
Sveučilišni /stručni studij (naziv i mjesto)
 Broj bodova
 1.
Lea Brkić
Ekonomski fakultet, Split, I. godina preddipl.studij
         30

*  PRAVO NA STIPENDIJU OSTVARUJE STUDENT POD REDNIM BROJEM 1.  ( A 3)

 

A 5) STUDENTI VIŠIH GODINA – SOCIJALNI KRITERIJ:
 

Redni broj
Ime i prezime
Sveučilišni/ stručni studij (naziv, mjesto i godina)
 Broj bodova
 1.
Andrea Lucia Zanki
 
Filozofski fakultet, Zagreb, IV god.
 
          50    3,75
 2.
 
Lukić Dušanka
 
Ekonomski fakultet, Zagreb, II god. stručnog studija  
          40    3,50
 
 
3.
 
 
Božo Dujić
 
 
Ekonomski fakultet, Split
II god. stručnog studij
 
          30   3,57 

 
4.
 
 
 
Marko Bilić
 
 
 
Pomorski fakultet, Split,
III god. preddipl. studij
 
         
          30   3,28
         
 
5.
Veljko Pajičić
FESB, Split, I godina diplomskog studija
          30   3,09