Privremene liste reda prvenstva kandidata za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u Općini Okrug u 2011./2012. godini

 

Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/09) i Natječaja Općinskog načelnika Općine Okrug, Klasa: 022-05/09-01/ 62, Ur.broj: 2184-04-01/11-3  od 12. listopada 2011. godine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove Općine Okrug utvrđuje...