Zakazana 11. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 11. sjednica općinskog vijeća

             Sjednica će se održati 15. prosinca (četvrtak) 2022. godine s početkom u 15,30 sati  u zgradi Osnovne škole  (prostor suterena) na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B. Za sjednicu je predložen:

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća
 2. Pitanja vijećnika
 3. Prijedlog IV. Izmjena i dopune Proračuna Općine Okrug za 2022. i projekcije proračuna za 2023. i 2024.
 4. Prijedlog III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
 5. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2022.
 6. Prijedlog I. Izmjena Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2022.
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2023.
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2023.
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2023.
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2023.
 11. Prijedlog Programa razvoja turizma na području Općini Okrug za 2023. godinu
 12. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.
 13. Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
 14. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Okrug
 15. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2023. godine u Općini Okrug
 16. Analiza stanja i prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Okrug za 2023.
 17. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Split na području Općine Okrug za 2023.
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata