Zakazana 19. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 19. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 20. svibnja (ponedjeljak) 2024. godine s početkom u  17,00 sati u zgradi Osnovne škole OKRUK (prostor suterena) na  adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen:

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika 18. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Okrug
 3. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2023.
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2023.
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2023.
 6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. u Općini Okrug
 7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. u Općini Okrug
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2023.
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2023.
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini  Okrug u 2023.
 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju  Općine Okrug u 2023.
 12. Izvješće o izvršenju Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2023.  
 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.
 14. Davanje suglasnosti na I. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u    Dječji vrtić „KADUJICA“
 15. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2024. i projekcije proračuna za 2025. i 2026.
 16. Prijedlog I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. u Općini Okrug
 17. Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2024.
 18. Prijedlog I.Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi u Općini Okrug za 2024.
 19. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2023.
 20. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara na području Općine Okrug
 21. Prijedlog Plana zaštite od požara na području Općine Okrug
 22. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2023.
 23. Izvješće o radu Davatelja javne usluge t. d. RUDEJ d.o.o. (obrazac IRDJU) za 2023.
 24. Izvješće o poslovanju t. d. RUDEJ za 2023.
 25. Prijedlog Zaključka o pokriću gubitka t. d. RUDEJ d.o.o.
 26. Izvješće o poslovanju t. d. KALASTAR d.o.o.
 27. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Općine Okrug
 28. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja južno od uvale Kancelirovac u Okrugu Gornjem (UPU 2)
 29. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela Rastići u Okrugu Gornjem (UPU4)
 30. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predjela južno i zapadno od groblja u Okrugu Gornjem (UPU7)
 31. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja predio Bušinci do uvale Tatinja u Okrugu Gornjem (UPU18)
 32. Prijenos vlasništva nekretnina Osnovnoj školi Okruk u Okrugu Gornjem
 33. Pitanja vijećnika

 

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata