Zakazana 32. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 32. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati  19. lipnja ( petak ) 2020. godine s početkom u 13,00  sati u  zgradi Osnovne škole, na adresi Okrug Gornji,  Put Mavarčice 24B.

Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 31. sjednice Općinskog vijeća
 2. Pitanja vijećnika
 3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2019.
 4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2019.
 5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2019.
 6. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2019.
 7. Izvješće o izvršenju Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2019.  
 8. Izvješće o poslovanju t.d RUDEJ d.o.o. za 2019.
 9. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – ožujak 2020.
 10. Prijedlog I Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2020.
 11. Prijedlog I Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020.
 12. Prijedlog Odluke o načinu pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova u vrijeme turističke sezone
 14. Prijedlog Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa kao mjeru za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-COV-2
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata