Zakazana 37. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 37. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 06. veljače (subota) 2021. godine s početkom u 11:00 sati u zgradi Osnovne škole (prostor atrija) na adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24 B.

Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

  1. Verifikacija Zapisnika 35. i 36. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Okrug
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Okrug
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug
  5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Okrug za 2021.
  6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića "KADUJICA"
  7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „KADUJICA“
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa kao mjeru za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2
  9. Davanje mišljenja na stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj odnorveškog državljana Haris Buric
  10. Pitanja vijećnika
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata