Zakazana 6. sjednica Općinskog Vijeća

 U utorak, 22. prosinca 2009. godine s početkom u 16:00 sati u Okrugu Gornjem u zgradi Općinske uprave Općine Okrug - Općinskoj vijećnici održati će se 6. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 

    1.  Pitanja vijećnika

    2.  Verifikacija  zapisnika  sa 5. sjednice Općinskog vijeća

    3. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o

        komunalnom gospodarstvu u 2010. godini

    4. Program gradnje  objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini

        Okrug za 2010.

    5. Program javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2010.

    6. Program javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2010.

    7. Program korištenja sredstava Proračuna Općine Okrug za potrebe

        socijalne skrbi u 2010. 

    8. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i

        spašavanja na području Općine Okrug u 2010.

    9. Proračun Općine Okrug za 2010. s projekcijama Proračuna za 2011. i

        2012. godinu    

   10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Okrug za 2010.

   11. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Okrug

   12. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova

          održavanja javne rasvjete na području Općine Okrug