Zakazana 9. sjednica Općinskog vijeća

 U ponedjeljak, 31. svibnja 2010. godine s početkom u 17:00 sati u Okrugu Gornjem u zgradi Općinske uprave Općine Okrug – Općinskoj vijećnici održat će se 9. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom :

 

    1.  Pitanja vijećnika

    2.  Verifikacija  zapisnika  sa 8. sjednice Općinskog vijeća

    3.  Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Okrug za 2009.

    4.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu  u Općini Okrug u 2009.

    5.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug u 2009.

    6.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug za 2009.

    7.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2009.

    8.  Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava Proračuna Općine Okrug za potrebe socijalne skrbi u 2009.

    9.  Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2009. godinu

   10. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za period siječanj – ožujak 2010.

   11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2010. godinu

   12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu u Općini Okrug za 2010. godinu  

   13. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2010.

   14. Odluka o organizaciji i  načinu naplate parkiranja na području Općine Okrug

   15. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i  mačaka, divljih životinja i zvijeri, te način postupanja s neupisanim  psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

   16. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  Okrug

   17. Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

   18. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Trogir