Održana 37. sjednica Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Obavještavmo da je 06. veljače 2021. godine održana 37. sjednica općinskog vijeća.

Općinsko vijeće Općine Okrug u sastavu gosp. Ante Miše  kao predsjedatelj,  gosp. Ivica Radić, gđa. Marina Piveta, gđa. Ivana Mamuza Miše,  gosp. Mario Vukman, gosp. Nikica Gotovac, gosp. Mladen Miše (kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivice Radić), gosp. Marin Piveta (SDP), gosp. Mario Jakšić,  gosp. Ivan Čamber, gđa. Danira Barbarić (HDZ) i gosp. Dominik Matković (HSP-HSU)

u nazočnosti općinskog načelnika te pročelnica i službenika upravnih odjela Općine Okrug, provelo raspravu i donijelo slijedeće akte:

  1. Odluku o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Okrug
  2. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Okrug
  3. Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug
  4. Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Okrug za 2021.
  5. Zaključak o davanja prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „KADUJICA“
  6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „KADUJICA“
  7. Odluku o izmjeni Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa kao mjeru za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2
  8. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj odnorveškog državljana Haris Buric

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata