Videozapis 32. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis 28. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2019.
 2. Zaključak o prihvaćanju Iuvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug u 2019.
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2019.
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2019.
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2019. 
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju t.d RUDEJ d.o.o. za 2019.
 7. I Izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2020.
 8. I Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020.
 9. Odluku o načinu pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 10. Odluku o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova u vrijeme turističke sezone
 11. Odluku o plaćanju komunalnog doprinosa kao mjeru za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-COV-2

Općinsko vijeće je primilo na znanje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – ožujak 2020.

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata