Videozapis 33. sjednice Općinskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

Videozapis 33. sjednice Općinskog vijeća obuhvaća slijedeće točke:

 1. Odluku o davanju suglasnosti za davanje zadužnice TZO Okrug
 2. Odluku o davanju suglasnosti za davanje zadužnice t.d. RUDEJ d.o.o
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izviješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020.
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2020.
 5. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Okrug za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022.
 6. II Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2020. godinu
 7. II Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2020. godini
 8. I Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2020. godinu
 9. II Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020.
 10. I Izmjena Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2020.
 11. Odluku o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
 12. Odluku o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od županijske ceste u Okrug Gornjem (UPU 3)
 13. Odluku o izradi Strategije razvoja Općine Okrug za razdoblje od 2020. do 2027.
 14. Odluku o dodjeli javnih priznanja

Poveznice

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata