Zakazana 15. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 15. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 25. rujna (ponedjeljak) 2023. godine s početkom u 17:00 sati u zgradi Osnovne škole OKRUK (prostor suterena) na  adresi Okrug Gornji, Put Mavarčice 24B. Za sjednicu je predložen:

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 14. sjednice Općinskog vijeća
 2. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Okrug za razdoblje siječanj – lipanj 2023.
 3. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za razdoblje siječanj – lipanj 2023.
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okrug za 2023. godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2023. godinu
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 7. Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2023.godini
 8. Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Okrug za 2023.godinu
 9. Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u  2023. godini
 10. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Okrug za 2023.godinu
 11. Prijedlog I. Izmjena Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2023. godinu
 12. Pitanja vijećnika
Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata