Zakazana 38. sjednica općinskog vijeća

Zakazana 38. sjednica općinskog vijeća

Sjednica će se održati 13. ožujka (subota) 2021. godine s početkom u 11,00 sati  u  zgradi Osnovne škole  (prostor atrija) na adresi Okrug Gornji,  Put Mavarčice 24 B. Za sjednicu je predložen

DNEVNI RED :

 1. Verifikacija Zapisnika 37. sjednice Općinskog vijeća
 2. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2020.
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okrug za 2020.
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
 5. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Okrug za 2020. 
 6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Okrug za 2020
 7. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Okrug u 2020. godini
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Okrug u 2020.
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Okrug u 2020.
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Okrug u 2020.
 11. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Okrug za 2020.
 12. Izvješće o izvršenju Programa razvoja turizma na području Općine Okrug za 2020. 
 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. 
 14. Izvješće o poslovanju t. d  RUDEJ d.o.o. za 2020.
 15. Izvješće o poslovanju t. d. KALASTAR d.o.o. za 2020.
 16. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Okrug za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023.
 17. I Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okrug za 2021.
 18. Prijedlog Odluke o korištenju poslovnih prostora  
 19. Prijedlog Zaključka o primjeni članka 17. Prostornog uređenja Općine Okrug u odnosu na definiciju suterena
 20. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Rožac (UPU 5)
 21. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „KADUJICA“
 22. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na stjecanje prava vlasništva norveških državljana
 23. Pitanja vijećnika

DOPUNA DNEVNOG REDA :

U svezi zakazane 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Okrug za dan 13. ožujka 2021., na temelju članka 28. Statuta Općine Okrug (“Službeni glasnik Općine Okrug” br. 9/09, 6/13, 11/13, 9/14, 4/18, 13/18, 2/20 i 2/21) te članka 68.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug („Službeni glasnik Općine Okrug“ br. 9/09, 12/10, 6/13, 11/13 i 9/14, 4/18, 13/18, 11/20 i 2/21) predložena je dopuna dnevnog reda točkom:

                    - Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona južno od uvale Kancelirovac – Okrug Gornji (UPU 17) 

Ujedno se dostavlja dopis Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje  Splitsko-dalmatinske županije, Ispostave Trogir od 18. veljače 2021. (KLASA: 350-01/21-18/0015, URBROJ:2181/1-11-08-21-02) koji su prilog  materijala za točku ad.19. dnevnog reda predmetne sjednice.   

Vezani dokumenti
Lista vezanih dokumenata