Pretraživanje dokumenata

Dnevni red i radni materijali 2. dio

Temeljem članka 72. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Okrug (Službeni glasnik Općine Okrug br. 9/09, 12/10, 6/13 i 11/13) obavještavamo da je određen nastavak 5. sjednice Općinskog vijeća za dan 09. prosinca 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u općinskoj dvorani na adresi Bana Jelačića 13, Okrug Gornji sa sljedećim točkama dnevnog reda: