Kontakt

Uredovno vrijeme općinske uprave za rad sa strankama:

  • ponedjeljak i četvrtak od 08:00 do 11:00 sati
  • utorak od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 14:00 sati
  • srijedom i petkom rad uprave sa javno pravnim tijelima

Uredovno vrijeme protokola i komunalnog redarstva za rad sa strankama:

  • svaki radni dan od 08:00 do 11:00 sati i od 12:00 do 14:00 sati

 

Uredovno vrijeme načelnika za rad sa strankama:

Općinski načelnik prima stranke u dane i u vrijeme određeno za rad sa strankama za upravne odjele općinske uprave uz obveznu prethodnu elektronsku ili telefonsku najavu te potvrdu službenika Odsjeka za poslove načelnika o vremenu prijema stranke.

Načelnik
Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.
Načelnik
Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti
Dijana Miše, dipl. iur.
Pročelnik
+385 91 100 4178
+385 21 796 962
PISARNICA
Fanica Radić
Pisarnica
021 887 314
Daniela Ćudina, dipl.iur.
Službenik za informiranje
091 200 5180
Odsjek za lokalnu, opću upravu i društvene djelatnosti
Daniela Ćudina, dipl.iur.
Savjetnik za lokalnu upravu i zaštitu okoliša
091 200 5180

Službenica za informiranje

Nikola Barada, ing.rač.
Stručni suradnik za informatičke poslove
091 200 4192
021 796 962
Josip Kasalo, struč. spec. oec.
Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i informatizaciju
+385 21 796 841
Anica Tomić, mag. iur.
Viši stručni suradnik za opću upravu i imovinsko pravne poslove
091 200 61 70
Odsjek za poslove načelnika
Vesna Vukman, dipl. iur.
Voditelj odsjeka za poslove načelnika
+385 91 200 4176
+385 21 796 841

Službenica za zaštitu podataka

Ivana Rapić Prelaz, struč. spec. admin. publ.
Viši stručni suradnik za poslove načelnika
0912006163
021 886 353
Odsjek za prostorno uređenje i javnu nabavu
Anđelo Anđelić, dipl. oec.
Viši savjetnik za prostorno uređenje, javnu nabavu i vođenje projekata
+385 91 100 4170
+385 21 796 961
Ana Dujić univ. bacc. ing. geod. et geoinf.
Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
+385 21 688 501
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Luciana Žaja, dipl.oec.
Pročelnik
091 200 4171
021 293 158
Odsjek za financije i odsjek za gospodarstvo
Jere Poljičanin, mag. oec.
Voditelj odsjeka za financije
021 887 656
Miriam Denise Mikeli, struč. spec. oec.
Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo
021 293 159
Mirjana Piveta
Viši referent za računovodstvo
091 200 60 68
021 662 876
Anita Radić, struč. spec. oec.
Viši stručni suradnik za poduzetništvo i turizam
021 293 159
Marina Turković Miše, dipl. iur.
Viši sručni suradnik za projekte od interesa za razvoj Općine
021 293 158
Karla Špika, dipl. iur.
Viši stručni suradnik za upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom
021 887 656
Odjeljak za evidenciju i naplatu prihoda
Vasiona Rako
Referent za općinske naknade i prihode
021 688 500
Sanja Jukić
Referent za općinske naknade i prihode
021 688 500
Ivana Bareta
Računovodstveni referent-blagajnik
021 662 876
Odsjek za komunalne djelatnosti
Jelena Arnerić, mag.oec.
Viši stručni suradnik za komunalne prihode
021796 840
Kristina Bareta, univ.bacc.ing.aedif.
Viši referent za tehničke poslove i projekte
021 688 500
Božena Džepina, mag. ing. aedif.
Savjetnik za graditeljstvo
021 688 501
Odjeljak za komunalno i prometno redarstvo
Veljko Radić
Komunalni redar
091 2004 173
021 688 500
Nenad Božan
Prometno-komunalni redar
095 395 90 48
021 688 500