Kontakt

Uredovno vrijeme općinske uprave za rad sa strankama:

  • ponedjeljak i četvrtak od 08:00 do 11:00 sati
  • utorak od 8:00 do 11:00 i od 12:00 do 14:00 sati
  • srijedom i petkom rad uprave sa javno pravnim tijelima

Uredovno vrijeme protokola i komunalnog redarstva za rad sa strankama:

  • svaki radni dan od 08:00 do 11:00 sati i od 12:00 do 14:00 sati
  •  Uredovno vrijeme  prijemne kancelarije općinske uprave Općine Okrug – protokola dana 14. travnja 2023. godine određuje se u vremenu od:

          -  00:00 do 02:00 sata

          -  07:00 do 15:00 sati.

 

Uredovno vrijeme načelnika za rad sa strankama:

Općinski načelnik prima stranke u dane i u vrijeme određeno za rad sa strankama za upravne odjele općinske uprave uz obveznu prethodnu elektronsku ili telefonsku najavu te potvrdu službenika Odsjeka za poslove načelnika o vremenu prijema stranke.

Načelnik
Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.
Načelnik
Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti
Dijana Miše, dipl. iur.
Pročelnica
+385 91 100 4178
+385 21 796 962
PISARNICA
Fanica Radić
Pisarnica
021 887 314
Daniela Ćudina, dipl.iur.
Službenica za informiranje
091 200 5180
Odsjek za lokalnu, opću upravu i društvene djelatnosti
Daniela Ćudina, dipl.iur.
Savjetnik za lokalnu upravu i zaštitu okoliša
091 200 5180

Službenica za informiranje

Nikola Barada, ing.rač.
Stručni suradnik za informatičke poslove
091 200 4192
021 796 962
Josip Kasalo, struč. spec. oec.
Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i informatizaciju
021 886 353
Odsjek za poslove načelnika
Vesna Vukman, dipl. iur.
Voditeljica odsjeka
+385 91 200 4176
+385 21 796 841

Službenica za zaštitu podataka

Ivana Rapić Prelaz, struč. spec. admin. publ.
Viši stručni suradnik za poslove načelnika
0912006163
021 886 353
Odsjek za prostorno uređenje i javnu nabavu
Anđelo Anđelić, dipl. oec.
Viši savjetnik za prostorno uređenje, javnu nabavu i vođenje projekata
+385 91 100 4170
+385 21 796 961
Ana Dujić univ. bacc. ing. geod. et geoinf.
Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
+385 21 688 501
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Luciana Žaja, dipl.oec.
Pročelnica
091 200 4171
021 887 656
Odsjek za financije
Darko Kovačić, oec.
Stručni suradnik za računovodstvo
021 682 958
Jere Poljičanin, mag. oec.
Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo
021 887 656
Snježana Vukadin
Savjetnica za kulturu, medije i EU fondove
Odjeljak za evidenciju i naplatu prihoda
Mirjana Piveta
Voditelj Odjeljka za evidenciju i naplatu prihoda
091 200 60 68
021 662 876
Vasiona Rako
Referent za općinske naknade i prihode
021 688 500
Sanja Jukić
Referent za općinske naknade i prihode
021 688 500
Odsjek za komunalne djelatnosti
Jelena Arnerić, mag.oec.
Viši stručni suradnik za komunalne prihode
021796 840
Kristina Bareta, univ.bacc.ing.aedif.
Viši referent za tehničke poslove i projekte
021 688 500
Božena Džepina, mag. ing. aedif.
Savjetnik za graditeljstvo
021 688 501
Odjeljak za komunalno i prometno redarstvo
Veljko Radić
Komunalni redar
091 2004 173
021 688 500