Općinsko vijeće

Na ovim stranicama možete pronaći informacije o:

  • sastavu vijeća, 
  • poslovniku vijeća,
  • pročitati dnevni red i radne materijale za sjednice vijeća,
  • pogledati videozapise sa sjednica vijeća,
  • preuzeti zapisnike sa sjednica,
  • pročitati izjave i govore,
  • pregledati program rada vijeća za tekuću godinu,
  • te pregledati nagrade i priznanja.